„Policisté pořádkové i dopravní policie se při výkonu služby zaměřují na riziková místa na území Šumavy, kde návštěvníci nejčastěji porušují zákon, a na místa, kde je větší pohyb návštěvníků. Společné hlídky, které jsou jednou z osvědčených forem spolupráce, dělají policisté a strážci během celého roku, nejčastěji samozřejmě v době, kdy je na Šumavě největší koncentrace návštěvníků. Mimo to si v rámci kooperace během roku policisté se strážci vzájemně předávají aktuální informace o situaci v této oblasti, aktuálně reagují na případné problémy a společně se také věnují preventivnímu výkonu služby a preventivním akcím," uvedla policejní mluvčí Iva Vršecká.

Při preventivní akci na Modravě mluvili policisté o tom, jak se chovat na Šumavě nejen s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních, ale také vůči přírodě. Cílem je připomenout, jak je důležité dodržování základních pravidel a správné a bezpečné chování, a to ať už jde o chodce, cyklisty či řidiče vozidel. „Budeme také připomínat, že vstup osob mimo značené stezky může znamenat velký problém, protože i zdatní turisté se mohou v tomto mnohdy náročném terénu zranit nebo ztratit. Proto platí dodržování základního pravidla, a to pohybovat se pouze po vyznačených stezkách. V oblasti dopravy pak budeme návštěvníky upozorňovat na správné parkování, které je možné pouze na vyznačených místech, aby v případě potřeby neznemožnili průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému," připomněla Vršecká.

Zdroj: Daniela Loudová

V loňském roce byl také spuštěn projekt policistů Plzeňského kraje společně s jejich jihočeskými kolegy a policisty ze Spolkové republiky Německo. Jedna Šumava – dvojí pravidla. Cílem projektu je upozornit turisty na obou stranách hranic Šumavy na pravidla, která platí na jednotlivých územích, a upozornit na rozdíly v zákonech těchto dvou sousedních zemí. K tomu nám slouží informační leták, který je v českém i německém jazyce, mapa Šumavy s vyznačenými body záchrany, čísla tísňových linek a další informace.