Záchrana se odehrála ve středu 10. dubna, kdy projížděli služebním vozidlem policisté z obvodního oddělení z Plánice František Zahálka a Pavel Stupka po komunikaci od Klatov na Plánici. V lesním porostu, mezi obcemi Myslovice a Vítkovice, uviděli ženu, která dávala znamení k zastavení jejich vozidla. „Policisté si povšimli, že u ženy leží osoba a okamžitě zastavili vozidlo. Policisté doběhli k místu, kde ležel muž na zemi na zádech a nejevil známky života. Muž nedýchal, tep neměl hmatatelný ani na jiné podněty nereagoval. Policisté okamžitě začali s masáží srdce. Během prováděné resuscitace u místa zastavil občan a též přispěchal na pomoc. Během resuscitace si zachránci povšimli, že muž se nepravidelně nadechuje a pokračovali až do příjezdu zdravotnické záchranné služby,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Záchranářský vrtulník přistál nedaleko a muž byl transportován do nemocnice v Plzni, kde byl hospitalizován.

Manželé v lesním porostu zpracovávali dřeva, muži se udělalo nevolno a spadl na zem. Žena ihned oznámila na tísňovou linku zkolabování muže a během probíhajícího telefonického hovoru uviděla projíždějící policejní vozidlo, na které zamávala. „Policisté i občan svým příkladným přístupem a pohotovostí pomohli k záchraně života muže, což bylo oceněno i ze strany Záchranné zdravotní služby Plzeňského kraje,“ dodala Ladmanová.