Soutěžící si poměřili síly v závodě jednotlivců a tříčlenných družstev ve střelbě ze služební pistole. Akce se konala ve střeleckém areálu Podmokly u Sušice, kde čtyřicet čtyři soutěžících, včetně dvou příslušníků Bundeswehru muselo prokázat ve třech disciplínách přesnou mušku. „Tyto závody a situace jsou poměrně netradičně pojaté a dodávají tak „obyčejné soutěži“ zcela nový rozměr. Všechny disciplíny jsou uzpůsobené a především přiblížené možné reálné situaci použití služební zbraně při výkonu služby,“ řekl František Kříž z krizové řízení městského úřadu Horažďovice.

V některých disciplínách museli soutěžící zvládnout nejen manipulaci se zbraní a přesnost střelby, ale také náležitosti taktického přesunu se zbraní, rychlost reakce, orientace v prostoru, ale také správné vyhodnocení terčů, takže střelecká stanoviště kladla na soutěžící vysoké nároky. V jednotlivcích zvítězil policista z Územního odboru PČR Klatovy a v ženách vyhrála příslušnice AČR. Letošní soutěž družstev vyhrála Vojenská policie AČR Praha, 2 .místo - družstvo složené ze zástupců PČR (p. Šmat, p. Rychtařík) a zástupce poskytovatele střelnice - p. Haidinger - Střelecký klub Sušice, 3. místo - družstvo PČR ÚO Klatovy.„Strážníci Městské policie Horažďovice letos nesoutěžili, protože zabezpečovali celou přípravu a změnu terčových manévrů, takže nebyl čas a prostor pro jejich účast. Cílem soutěže není jen především propagovat město Horažďovice a porovnat úroveň střelecké připravenosti strážníků městských policií, policistů a zástupců AČR, ale také navázat přátelské vztahy a vyměnit zkušenosti mezi bezpečnostními a ozbrojenými složkami,“ dodal Kříž.

V rámci projektu Zdravého města Klatovy a ve spolupráci se základními školami se konal v prostorách Hostašových sadů v Klatovech další ročník akce „Táhneme za jeden provaz“.
V Klatovech táhli za jeden provaz