Lidé, kteří žili v období první republiky, neměli takové možnosti, jaké skýtá dnešní doba, o moderní technice se jim ani nezdálo, přesto tento sbor už od samého počátku aktivně působil v oblasti kultury i samotné požární ochrany.

V současné době má sbor 38 členů včetně ženských zástupkyň. Starostou poleňských hasičů je Jan Bednář, funkci velitele plní Václav Balák. Preventistou byl zvolen Pavel Pinkava, pozici jednatelky zastává Libuše Fremundová a hospodářka je Marie Löflerová. Sbor má kontrolní revizní komisi složenou ze tří členů včetně předsedy komise. Post strojníka vykonává Radek Šavel. devět členů hasičského sboru je v jednotce JSDHO, která je pravidelně proškolována. Zřizovatelem této jednotky je obec Poleň.

„Sbor vlastní požární stříkačku PS12, Avii A30 a přenosné čerpadlo Honda. Základnou je hasičská zbrojnice v Poleni, která je vybavena i kuchyňkou a díky dostatečnému prostoru slouží členům sboru i ostatním obyvatelům obce ke konání nejrůznějších akcí,“ uvedl starosta sboru Jan Bednář.

Poleňští hasiči se každoročně účastní hasičských soutěží. Ať už jde o okrskovou soutěž, ze které většinou postupují do vyřazovacího kola, nebo o takzvané „srandamače“ například pouťovou soutěž ve Slavíkovicích, Pytlovskou káď ve Svrčovci a další podobné akce. Svoji účast také potvrdili na Memoriálu Václava Zoubka v Chudenicích. Kromě toho pořádají také akce pro děti. „Ve spolupráci s obecním úřadem uskutečňuje sbor pravidelně dětský karneval. Letos se bude konat po loňském úspěchu druhý ročník Pohádkového lesa, kdy se členové a členky sboru společně s několika dobrovolníky promění na jedno odpoledne v pohádkové bytosti a přenesou děti do světa zábav a her, kde budou plnit jednoduché úkoly,“ sdělila Libuše Fremundová.