„Její součástí bude výstavba nového informačního střediska v dolní části věže, celková oprava schodiště a oken, oprava opláštění a vyhlídky na střeše věže. Celkový rozpočet této investiční akce je necelých 9,5 milionu korun bez DPH,“ informovala Martina Kučerová z Národního parku Šumava. Stavební firma by měla zahájit práce v průběhu měsíce srpna, a to hlavně ve vnitřních prostorách rozhledny, stavět se bude i venkovní lešení okolo rozhledny. Ta bude oplocena přenosným oplocením. Provoz nouzového nocoviště nebude letos omezen, přesto by ale měli být návštěvníci opatrní. Stejně tak je nutné počítat se silnějším provozem na trase Velký Bor – Poledník. Touto trasou bude, především v prvním srpnovém týdnu, navážen materiál na stavbu, a touto trasou bude také projíždět potřebná technika. Nejčilejší ruch bude v ranních a podvečerních hodinách. Rozhledna Poledník by podle vedení NP Šumava měla být znovu otevřena v srpnu roku 2021.