Přestupků je hodně i přesto, že kamery nejsou zapnuté pořád. Město tak přichází o nemalé částky za přestupky.

„Kamery fungují, ale v provozu skutečně nejsou každý den. Od počátku nám šlo vždy především o preventivní opatření, nikoliv o výběr co největšího množství pokut,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr, který v únoru informoval o tom, že během dvanácti dnů byla zaznamenáno necelých tisíc přestupků.

Helena Vondráčková v Klatovech.
PODÍVEJTE SE: Helena Vondráčková zahájila v Klatovech své turné

Velkým problémem je ale to, kdo by postihy za překročení rychlostí vyřizoval. Na dopravním odboru není dostatek pracovníků. „Z mého pohledu vedení města zcela jistě pochybilo již na počátku rozhodnutí o pořízení radarů na územní města. Myslím si, že vědomě přehlíželo nutnost zajistit personál, který bude zjištěné přestupky vyřizovat, a to i přesto, že na to bylo upozorňováno ze strany pracovníků odboru dopravy. Vedení města i přesto trvalo na tom, aby přestupky zjištěné měřícím zařízením zpracovávali současní pracovníci, a to bez jeho navýšení. Tito pracovníci vedení města opakovaně upomínali s tím, že mají práce dost a řešit tyto přestupky by již nestíhali. Pan starosta si nechal vypracovat na odbor audit za desítky tisíc korun. Ten poukázal na to, že už jsou pracovníci přetíženi a bylo by vhodné přijmout čtyři až pět dalších pracovníků,“ uvedl zastupitel Klatov Jiří Zavřel.

VÍCE PRÁCE

Situaci by mělo město alespoň částečně řešit, i když ne v plném rozsahu. „Značně přibylo množství projednávaných přestupků i bez měření rychlosti. Jde o přestupky například od PČR. Agenda to není jednoduchá, podstatné jsou tam termíny. Počet vyřízených přestupků na jednoho pracovníka převyšuje průměrnou agendu pracovníků jiných úřadů. Uvažujeme o dvou pracovnících,“ sdělil starosta.

PŘICHÁZÍ O MILIONY

Podle zastupitele Zavřela si město mělo nejprve nechat udělat audit, přibrat potřebné pracovníky a poté teprve spustit provoz. Tím, že se nevyřizují přestupky město přichází o nemalé peníze. „Podle mých informací bylo doposud vyřízeno přes 250 přestupků, které byly zaznamenány za tři dny provozu. Dalších téměř 500 přestupků leží v šuplíku, jelikož je nemá kdo zpracovat. Vezmu-li v úvahu, že radary nejsou v činnosti již delší dobu a další potrvá, než vedení města přijme vhodná opatření, aby chod agendy zajistilo, městská kasa přijde o několik milionů korun. Těmito finančními prostředky mohl být již pokryt nemalý výdaj na zakoupení měřícího zařízení či je město mohlo vhodně investovat do aktuálních potřeb,“ poukázal Zavřel.

Problém nastal s kamerou instalovanou v Domažlické ulici. Je umístěna tak nešťastně, že měří jen řidiče, kteří jedou od centra na Domažlice a ne ty, kteří jedou opačně a mnohdy jezdí mnohem rychleji, než je dovoleno. „Na Domažlické ulici jsou s obousměrným měřením potíže technického rázu. Nápravu řeší zhotovitel,“ uzavřel starosta.

Závěrečný sraz hry Plamen v Malém Boru.
Závěrečný sraz hry Plamen ovládla Bystřice