Speciálně upravenou dodávku za 1,25 milionu korun bude ode dneška pro obce provozovat soukromník. S nápadem na její pořízení přišel manažer DSO Horažďovicko a někdejší starosta Slatiny Václav Vachuška v době, kdy skončil původní dlouhodobý provozovatel pojízdné prodejny. „V minulosti fungovala pojízdná prodejna ve formě autobusu, který nabízel lidem poměrně velký komfort. Ovšem tím, jak byl velký a zastaralý, byl provoz neekonomický. K tomu přišla různá nařízení, EET i další předpisy, na provozovatele už to bylo zřejmě i kvůli jeho věku už příliš náročné, takže se rozhodl, že službu zruší,“ uvedl Vachuška. Z různých modelů, jak zajistit obyvatelům zrušením pojízdné prodejny postižených vesnic dostupnost obchodu, pak podle Vachušky vyšlo nejlépe obnovení pojízdné prodejny za účasti samotných obcí.

„Nikdo v Čechách před námi nic podobného neudělal, tak jsme to zkusili prostě namodelovat, jestli by na to prostředky a síla byly. Podařilo se nám získat nového provozovatele, ovšem ukázalo se, že potřebujeme větší dohled nad tím, kam bude jezdit, protože provozovatel se k tomu samozřejmě staví čistě ekonomicky. Tím, že bychom měli vlastní dodávku, bychom mohli určit, kde chceme, aby zastavovala, jak dlouho se zdrží, co bude nabízet,“ popsal Vachuška vývoj projektu, který odstartoval už v lednu 2017. „Nejdůležitější bylo, najít na to finanční prostředky. Podařilo se nám přesvědčit Plzeňský kraj, aby vypsal na takový způsob podnikání dotační titul, a získali jsme z něj dotaci ve výši 800 tisíc korun. Svazek obcí přispěl 50 tisíci a zbylých 400 tisíc byl podíl jednotlivých obcí, které se složily podle toho, nakolik budou službu využívat,“ shrnul Vachuška.

Připomínka židovských transportů u Střední průmyslové školy Klatovy
Připomněli transporty Židů z Klatov do Terezína

Obce budou přispívat i na provoz. „Příspěvek obcí je nutný, abychom udrželi ceny v rozumné úrovni. Prodejna najede týdně stovky kilometrů a aby byla výdělečná sama o sobě, musely by potraviny stát mnohem více než jinde,“ vysvětlil Vachuška.

Na Pačejovsku využívají služeb pojízdné prodejny ve Velešicích, Týřovicích a Strážovicích. „V obou Pačejovech kamenné obchody máme, ale ve zbývajících třech vesnicích nikoliv. Lidé službu využívají. Sice to není ten původní autobus, kdy lidé byli zvyklí, že si mohou prodejnu projít s košíkem, ale i nová dodávka službu velmi zkvalitní,“ přivítal pořízení pojízdné prodejny starosta Pačejova Jan Vavřička.

Obec Chanovice se svými šesti vesnicemi má obchod pouze v Chanovicích. „Pojízdná prodejna zajížděla a i nadále bude zajíždět s rozšířeným sortimentem do Holkovic, Dobrotic, Újezdu u Chanovic a Defurových Lažan. O tuto je stále službu zájem. Ne všichni lidé mají možnost dojet si vlastním autem nakoupit a myslím, že tato služba je pro lidi na vsích velice fajn,“ konstatoval starosta Chanovic Petr Klásek.

Ustavující zasedání zastupitelstva v Kašperských Horách
Kašperské Hory mají starostku