Prodejnu si sedmnáct obcí z Horažďovicka pořídilo za pomoci dotace od Plzeňského kraje.

Poslední provozovatel pojízdné prodejny na Horažďovicku před dvěma lety službu ukončil, zejména kvůli svému věku, používání nehospodárného a nemoderního automobilu a také z důvodu nárůstu administrativy kvůli zavedení elektronické evidence tržeb. „Současný provozovatel nám ve svazku zajišťuje služby pojízdné prodejny jen v omezeném rozsahu a my věříme, že pojízdná prodejna získá opět svoji slávu,“ uvedl manažer dobrovolného svazku obcí Horažďovicko a bývalý starosta Slatiny Václav Vachuška.

„Starostům obcí je třeba poděkovat, že našli odvahu a rozhodli se takovým způsobem prostřednictvím našeho svazku obcí potravinovou obslužnost podpořit. Poděkování patří také Plzeňskému kraji, který tento projekt podpořil částkou osm set tisíc korun,“ dodal Vachuška.