Celnímu úřadu v Klatovech hrozí likvidace. Ministerstvo financí jej chce od 1. ledna 2013 zrušit.

„Současnou strukturu nahradí celní úřad v Plzni a pak budou územní pracoviště v Draženově a Tachově. V Klatovech by už celní úřad nebyl,“ vysvětlil ředitel Celního úřadu Klatovy Antonín Míka.

Na celním úřadě v Klatovech pracují téměř čtyři desítky celníků. „Pro naše zaměstnance by vyhláška znamenala přesun do Draženova nebo do Plzně. Máme ale zaměstnance třeba ze Sušice nebo Železné Rudy, takže dojezdová vzdálenost by pro ně byla zřejmě veliká,“ připustil Míka.

Se zrušením celního úřadu v Klatovech nesouhlasí ani vedení města, které tomu chce zabránit. „Jednoznačný názor vedení města je, že celní úřad je třeba v Klatovech zachovat. Vidíme v tom další oslabení, zejména pro podnikatele v regionu. Domníváme se, že práce celníků je velmi precizní a že by zde měl celní úřad rozhodně zůstat a to i s ohledem na průmyslovou zónu, kterou u města máme. Pro všechny, kteří potřebují se svým zbožím nakládat, je rozhodně příjemnější, když mohou celní záležitosti vyřídit v co nejkratší vzdálenosti nebo s dojezdem pár kilometrů, než aby se k tomu přidávalo dalších třicet až pětatřicet kilometrů tam a zpět. To je hlavní důvod, proč bychom chtěli tuto službu v místě udržet,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.
Okresní hospodářská komora Klatovy jako zástupce podnikatelské veřejnosti regionu vyvíjí maximální úsilí udržet pro podnikatelskou veřejnost celní a daňové služby v okrese Klatovy. „Chápeme, že generální ředitelství cel hledá cesty k úsporám, přesto jsme přesvědčeni, že náš požadavek k zachování činnosti celního úřadu je oprávněný a to z několika důvodů. Nejde, jako v mnoha případech jiných institucí, o přiblížení státní správy občanům a podnikatelům. Při zrušení celního úřadu by firmy a občané museli dojíždět pro vyřízení této agendy do Plzně nebo Draženova v okrese Domažlice. Šlo by o další náklady, jak časové, tak finanční,“ sdělila ředitelka Okresní hospodářské komory v Klatovech Alena Kolářová.

Jiné možnosti

Hospodářská komora navrhla jiné řešení. „Byli jsme překvapeni, když jsme zjistili, že v okrese Domažlice jsou dvě pracoviště celního úřadu a to v Draženově a přímo v Domažlicích. Ale jediné pracoviště celní správy v okrese Klatovy chce generální ředitelství cel zrušit. Chceme, aby v každém okrese Plzeňského kraje zůstaly celní služby pro firmy i obyvatele zachovány,“ uvedla Kolářová.
Cestou podle ní není zrušení celního úřadu v Klatovech, když se nabízí snížení provozních nákladů například tím, že se mohou sestěhovat dvě pracoviště, finanční a celní úřad v Klatovech do jedné budovy. „Oba úřady patří pod Ministerstvo financí ČR, které je vlastníkem budovy v bývalých kasárnách, kam se bude finanční úřad stěhovat. Tak zněl i náš návrh směřující k úsporám režijních nákladů. Navíc od roku 2015 se počítá se sloučením agend finančního úřadu, celního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení. Z toho důvodu spatřujeme návrh na zrušení celního úřadu spojený se ztrátou kvalifikovaného personálu za zcela neefektivní, neboť tento personál se bude v roce 2015 na některé agendy znovu přijímat. S ohledem na špatnou dopravní obslužnost v našem okrese nebude možné pro všechny pracovníky celního úřadu přejít na pracoviště do Draženova nebo Plzně,“ vysvětlila Kolářová.

Činnost celního úřadu je mnohem širší než vyřizování celní a daňové agendy. Pro města a obce zajišťuje takzvanou dělenou činnost, kdy celní úřad velice dobře vymáhá pokuty a v oblasti životního prostředí poplatky, za rok 2011 to bylo deset milionů korun ve prospěch měst a obcí na klatovském okrese.

Podniky nebudou

Zrušení celního úřadu by mělo dalekosáhlý význam i pro rozvoj hospodářství. „Snažíme se vybudovat přeshraniční hospodářský region. Aktivity generálního ředitelství cel spíše přispějí k tomu, že do našeho okresu žádná firma do průmyslových zón nepůjde. Protože firmy tady základní služby nedostanou. Vyžádali jsme si také podklady od generálního ředitelství cel, protože jsme nevěřili, že by zdejší celní úřad byl svojí výkonností až na posledním místě ze všech úřadů v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje. Což se nám samozřejmě potvrdilo. V některých agendách je na druhém nebo třetím místě ze šesti. To, že není v dovozech na špici, bych spíše viděla jako pozitivum, protože se nyní aktuálně řeší nízkoprahové dovozy, což je textil a obuv ze třetích zemí, a to nejsou komodity, na kterých bychom chtěli rozvoj tohoto regionu stavět,“ popsala hodnocení celního úřadu v Klatovech Kolářová.

Žádají o pomoc

Město Klatovy i okresní hospodářská komora se snaží činit všechny možné kroky, aby zabránily zrušení celního úřadu v Klatovech. „Pomoc nám nabídli poslankyně Milada Emmerová, poslanec Jan Látka a senátorka Jiřina Rippelová, poslanec Jiří Papež a poslanec Michal Janek. V tomto týdnu se uskutečnilo jednání s předsedou a ředitelkou Agrární komory v Klatovech. Chceme se obrátit o pomoc na vedení Krajského úřadu Plzeňského kraje. Společně se starostou města budeme dělat vše proto, abychom zabránili tomuto nevratnému kroku,“ dodala Kolářová.