Po úvodním slovu starostky obce Marie Píckové vystoupily děti základní školy Nepomuk pod vedením učitelky Jany Vopalecké. Po té se rodiče zapsali do pamětní knihy a pro své potomky obdrželi dárek a pamětní list. Na závěr se každá rodinka vyfotila u kolébky.

Marie Dajčová