Návštěvníci se vrátili do roku 1336, kdy Karlovi bylo 20 let a jeho otci Janu Lucemburskému 40. Markrabě Karel IV. přijížděl do Čech z dalekých Tyrol. Provázel jej věrný Bušek mladší, cestou se připojila i markraběnka Blanka z Valois. Ve Velharticích se setkali s králem Janem Lucemburským a jeho ženou Beatrix Bourbonskou. Královskou družinu vedl Bušek starší.

Všichni se setkali v kostele, kde zazpíval velhartický smíšený sbor. Na náměstí pak změřili své síly rytíři z družiny markraběcí i královské. Poté celý průvod následoval na hrad, kde byl připraven pestrý program. „Líbí se mi tyto historické akce, které připomínají známé panovníky i různá výročí a činy. Určitě je dobře, že se najdou lidé, kteří se tomu věnují a také ti, kteří tyto akce pořádají, protože to určitě není nic jednoduchého,“ řekl divák David Sládek.

Výstava v Chudenicích na zámku.
Na zámku připomínají plány výstavby železnice