Na slavnostní akt se dostavilo 19 malých Klatovanů mezi nimiž bylo deset děvčat. Další vítání se uskuteční 12. prosince již od 13 hodin.