Z 25 pozvaných dětí jich přišlo 20 mezi nimi byla i jedna dvojčátka. Převahu měli tentokrát chlapci, kterých tam bylo 14.