Pozváno jich bylo 18 a slavnostně přivítáno jich bylo šestnáct, z toho bylo devět chlapců. Svým vystoupením akt zpestřily děti z klatovské mateřské školy U Pošty. Další vítání občánků se bude konat 25. dubna od 13.30 a 14.15 hodin.

Anne Marie Raichmanová z Mrákova (2750 g, 47 cm) se narodila v klatovské porodnici 7. března v 11.35 hodin. Rodiče Pavlína a Patrik věděli, že jejich prvorozené dítě bude dcera.
FOTO: Koukáme na svět