V pátek zde byl zahájen Hoftág (sněm), kterého se účastnili přední šlechtici českého království se svými družinami. V pátek mohli návštěvníci vidět slavnou svatbu pána z Raziberga s Annou z Černé. Sobotní den provázela diplomatická jednání a turnaje pánů a zbrojných. Před očima návštěvníků se otevřela scéna z dávného století, kdy ještě platily zákony čestnosti, věrnosti a dvornosti. Návštěvníci mohli také vidět lukostřelce, středověké tance, ženy při ručních pracích nebo dobové ležení s kuchyní.