Své kulaté jubileum oslavila v pátek Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Sušici, a to 120 let svého založení.

Počátky této školy sahají až do roku 1892, kdy byl z podnětu tehdejšího starosty Karla Uhla jmenován přípravný výbor pro zřízení nového typu školy. Roku 1893 tak vznikla škola, která dostala název Průmyslová škola pokračovací. Jejím první ředitelem byl Josef Šoltys. Tehdy se do ní zapsalo 151 žáků.

V současné době je na škole 500 žáků, kteří se vzdělávají ve tříletých oborech, kde získají výuční list a ve čtyřletých oborech, kde zakončí vše maturitou a mohou také na dvouleté nástavbové studium. Součástí školy jsou dvě budovy, dále budova domova mládeže, sportovní areál a tři budovy odborného výcviku.

Více v pondělním Klatovském deníku