Všechny přítomné přivítala dechovka v podání místní Švitorky. Po zahájení a přivítání hostů vystoupil starosta obce a starosta SDH. Jménem početných hostů pozdravil shromáždění Petr Papoušek, velitel stanice HZS v Horažďovicích. Mezi hosty byli zástupci okresních struktur Hasičského záchranného sboru a samozřejmě členové okolních hasičských sborů včetně spřáteleného sboru ze Sedlice z jižních Čech.

Pak už se otevřela vrata garáže a ford vyjel před zraky přítomných. Oba starostové přestřihli slavnostní stuhu a starosta obce předal veliteli jednotky symbolický klíč s přáním mnoha šťastných kilometrů a bezpečných návratů. Poté vozidlu i jeho posádkám požehnal farář a slavnost byla ukončena slavnostním přípitkem. Po ní následovala společenské posezení v klubovně hasičárny.

„Jde o první nové vozidlo v celé historii pačejovského sboru a po jarním předání repasované Tatry 148 CAS má jednotka pro svoji činnost perfektní vybavení. Na vozidlo byla získána dotace MV GŘ HZS ve výši 450 tisíc Kč a z Plzeňského kraje 300 tisíc Kč. Obec Pačejov doplatila ze svého rozpočtu 173 tisíc Kč. Naši hasiči si to za svoji práci určitě zaslouží,“ řekl starosta Pačejova Jan Vavřička.