Matrikářkou Šárkou Červenou jich bylo pozváno 20 a na samotný slavnostní akt se jich dostavilo 15, z toho bylo šest děvčat. O kulturní doprovod se postaraly děti z klatovské mateřské školy Sluníčko. Další vítání občánků se bude konat 20. dubna od 13.30 a 14.15 hodin.