Pozváno jich bylo 24 a na samotný akt jich přišlo 18, z toho bylo deset děvčat. Další vítání občánků se uskuteční 19. února od 13.30 a 14.15 hodin.