V sále kina se sešly dvě desítky posluchačů, což vzhledem k počtu odpovídajících v anketě bylo velice málo. „Anketu vyplnilo celkem 1091 respondentů, z čehož 620 na tištěné lístky a 471 on-line anketou. V porovnání s počtem obyvatel města k 1. lednu 2015 byly získány odpovědi od přibližně 14% obyvatel města Horažďovice a přidružených obcí," sdělila koordinátorka zapojení veřejnosti v rámci projektu KOMPAS, který anketu vyhodnocoval Tereza Pelclová.

Diskuze na besedě se stále „točila" kolem minulosti kina, přesto se ale mezi diskutujícími objevily i nápady jak by mohl další provoz kina pokračovat. „Musíme se dívat do budoucnosti a soustředit se na to, co s kinem bude dál. Zazněly zde jasné hlasy a myšlenky jak by Otava měla fungovat dál. V tomto smyslu akce svůj účel splnila," řekl Deníku starosta Horažďovic Michael Forman, který přiznal, že v této problematice je optimistou. „Myslím si, že pokud se najde správný způsob provozování a doslova nadšenec, který by kino vedl, tak to fungovat bude," uvedl Forman. Žádný takový člověk se ale městu zatím nepřihlásil.

Na pomyslném druhém břehu stála s opačným názorem, než jaký měl starosta, místostarostka Hana Kalná, která několikrát během diskuze upozornila, že zásadní změnou je modernizace kina, která bude velice nákladná. „Na digitalizaci kina samozřejmě dotace existují, jsou však poměrně malé. Na druhou stranu už není tolik kin, které by takovou digitalizaci potřebovala. To naše má proto velkou šanci dotační titul získat. Musíme však počítat s tím, že by rozhodně nepokryl celou částku," uvedl starosta s tím, že dotaci poskytuje Státní fond kinematografie, který při udělování dotačních titulů posuzuje i plány s kinem do budoucnosti. „I my potřebujeme mít nějakou představu, jak dál s Otavou naložit. Proto se tato beseda svolala a krásně nám všem ukázala, že co člověk, to názor," dodal Forman.

„První, co by mělo být změněno je interiér kina. Je však třeba si uvědomit, že nestačí udělat nové sedačky, ale i další věci jako je modernizace zvuku či obrazu i vnějšího vzhledu budovy. Všechno to se sebou souvisí, ale jde o velice nákladnou změnu, která by se musela dělat rozhodně postupně," upozornil Forman. Dodal, že z větší části by se na těchto změnách finančně podílelo město. „Dotační titul je udělován podle toho, kolik projekt získá bodů od dotační rady. Většinou to bývá do 50%," doplnil.

Přesto, že se besedy zúčastnil malý počet lidí, šlo především o příznivce kina. Jednou z nich byla i Jana Trčková z Horažďovic. „Častěji jsem kino navštěvovala v létě a rozhodně si myslím, že by se ve městě mělo zachovat," svěřila se Trčková.