Nechybělo ani tradiční procesí z kostela svaté Markéty na náměstí do poutního kostela Panny Marie Sněžné, který byl postaven v letech 1850 až 1867 nad původní kaplí Panny Marie Klatovské v sousedství „zázračného“ pramene.

Kašperskohorskou pouť coby téměř hlavní pouť obyvatel Šumavy líčí dopodrobna ve svému románu V ráji Šumavském i Karel Klostermann, ještě počátkem 20. století je z historických pramenů doloženo, že do Kašperských Hor přicházelo až čtrnáct tisíc poutníků.

„Kořeny kašperskohorské pouti sahají do 17. století. Lze říci, že tak trochu navazuje na poutní slávu Klatov, protože už v roce 1693 byla kašperskohorskými měšťany pořízena kopie milostného obrazu Panny Marie Klatovské a byla umístěna do kaple, kde vyvěrá silný pramen vody, o kterém se dodnes tvrdí, že jeho voda je léčivá a zázračná. Sláva pramene pak dala vznik i poutnímu kostelu Panny Marie Sněžné,“ přiblížil historii pouti v Kašperských Horách historik tamního Muzea Šumavy Vladimír Horpeniak.