Poplach byl operačním střediskem vyhlášen v pátek v 9 hodin hasičům ze Sušice a jednotce Správy Národního parku a CHKO Šumava. „Podle hlášení se žena nacházela na turistické trase mezi Slunečnou a Grubergem. Oznamovatel nebyl schopen přesně určit místo neštěstí. Žena zůstala zaklíněna pod stromem, utrpěla mnohočetná vážná poranění. Navíc vlivem velmi nízké teploty vnějšího prostředí hrozilo podchlazení," uvedla krajská mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.

Hlavním cílem cvičení bylo prověřit způsob vyhledávání osoby v terénu, poskytnutí předlékařské pomoci zraněné a taktiku postupu vyproštění osoby pod stromem.
„Hasiči stabilizovali ženu v bezvědomí. Zajistili strom proti pohybu a odstranili kmen v místě zavalení. Následně transportovali zraněnou terénem k vozidlu zdravotnické záchranné služby," popsala Jakoubková.