Tématem cvičení byl požár lisovny plastů a přilehlé výškové kancelářské budovy ve které zůstalo několik osob. Na místo se dostavili postupně podle poplachového plánu dobrovolné jednotky z Nýrska, Janovic nad Úhlavou, Pocinovic, Strážova, Zelené Lhoty, Běhařova, Bystřice nad Úhlavou a jednotka HZS Klatovy. Vzhledem k blízkosti hranic přijela také dobrovolná jednotka z německého Neukirchenu b. Hl. Blut.

„Pro navození reálnější situace bylo čtvrté patro kancelářské budovy zakouřeno a byli v něm umístěni tři živí figuranti a 3 figuríny. Jejich vyhledání a následná záchrana snesením po schodech na nosítkách důkladně prověřila schopnosti zasahujících hasičů kteří se v celé budově mohli pohybovat jen za použití dýchacích přístrojů. K lokalizaci a následné likvidaci simulovaného požáru bylo nasazeno celkem deset cisteren a dvě vysokozdvižné plošiny. Nasazeno bylo celkem 69 hasičů,“ uvedl Jan Kolář z SDH Nýrsko a zaměstnanec Okuly, který byl pověřen spoluorganizací cvičení.

Velikonoční trhy v Klatovech.
Velikonoční trhy pokračují v Klatovech i ve čtvrtek

Hlavním cílem celého cvičení bylo prověřit schopnost spolupráce a koordinace jednotek u požáru rozsáhlejších průmyslových provozů a také schopnost spolupráce s jednotkou německých hasičů, která kromě cisterny přijela právě s vysokozdvižnou plošinou. Její nasazení by u takto rozsáhlých požárů bylo v reálné situaci velmi pravděpodobné.

U jednotek JPO V pak byla prověřena jejich schopnost zřídit sací stanoviště a zajistit dodávku vody.

Po skončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení celého zásahu. „Majitelé firmy podporují SDH Nýrsko již řadu let. Tato jednotka cvičí každoročně, nyní už šestým rokem v tomto areálu. Z toho vznikla myšlenka na vznik velkého cvičení. Jednotky nebyly informovány, kromě německých kolegů,“ dodal Kolář.

Požár garáží.
V Hartmanicích vyhořelo sedm garáží včetně auta