„Nejraději vzpomínám na masopusty. To byla veliká legrace. Každý rok bylo jiné téma. Jednou se šlo za cikány, jindy za doktory. Jsem rád, že se tradice v obci opět obnovuje," dodal pamětník.

Výstava dobových, ale i současných fotografií a kronik na žádném srazu rodáků nemůže chybět a nejinak tomu bylo i ve Lhovicích, kam se sjelo 220 rodáků.
„Unikáty, které jsme se rozhodli na výstavě ukázat, jsou historické džbery na vodu, které sloužily k hašení požárů. Ty jsou z konce 19. století. Je zde hasičská trubka a přilby. Ty jsou z dob založení našeho hasičského sboru. Existuje i stará hasičská kronika, která se v obci vede od založení sboru v roce 1908," popsal výstavu jeden z organizátorů setkání Jan Sláma.

Pro rodáky byl ve Lhovicích připraven bohatý program. „Rodáci si mohli prohlédnout naši obec, otevřena byla kaplička, nechyběly ukázky hasičské techniky a samozřejmě výstava. Odpoledne se pak všichni sešli v kulturním domě, kde vystoupily naše děti s divadlem, zatančila taneční skupina ze Švihova a po uvítání a krátkém shrnutí toho, co se v posledních letech ve Lhovicích povedlo, byl čas i na společná setkání a povídání. Vše pak zakončila taneční zábava," uvedl další z pořadatelů Pavel Kulhánek.

Lhovičtí si při srazu rodáků připomněli hned několik výročí. „Slavíme letos 50 let od výstavby kulturního domu, 465 let od první písemné zmínky o obci a 105. výročí našeho hasičského sboru. Ten má 61 členů a je hodně aktivní i v organizování různých kulturních a společenských akcí ve Lhovicích," dodal Kulhánek.

Nejstarší rodačkou, která se srazu zúčastnila, byla Marie Baxová z nedalekých Ježov (87 let) a pravděpodobně z největší dálky přijeli rodáci z Prahy.