Šest desítek účinkujících jim předvedlo již tradiční dobývání hradu. Tentokrát je zavedli do 16. století, do časů, kdy poctivý lid sužovaly kruté nájezdy loupeživých rytířů a kdy řádění Zdeňka Malovce a Viléma Bechyněho rozhněvalo mocná královská města k nepříčetnosti a na jejich tvrze vytáhli mstitelé.

Dvě představení zhlédlo celkem zhruba dva a půl tisíce diváků a bavili se nejen malí kluci a dívky, ale i dospělí, z nichž mnozí během představení odehrávajícího se před půl tisíciletím jistě ocenili vtipné narážky na současné dění kolem nás.