„Jde o akci, kdy se na hradě Švihov koná Hoftag, neboli královský audienční den. Jsme v roce 1313, kdy se Jan Lucemburský roku setkává s českými pány doprovázen svou ženou Eliškou Přemyslovnou, potkají se s královnou Eliškou Richenzou. Budou jednat s českou šlechtou. V rámci setkání bude lukostřelecký turnaj, utkání pánů v kolbištích, utkání neurozených, vrhání kopí a seker. Je to rok 1313, jak se dá v tuto chvíli nejlépe představit. Je to jedna z nejlepších akcí ve střední Evropě, co se dobové čistoty týká,“ uvedl za pořadatele Jakub Suchánek, představitel Jakuba z Černé.

O tom, že šlo o velké setkání, svědčí to, že se na hrad během víkendu dostavilo zhruba 250 účastníků z Čech, Německa, Švýcarska, Ukrajiny a Slovenska.