Na svých webových stránkách zdarma nabízí širokou škálu materiálů, které je možné využít v rámci distanční výuky základních a středních škol a také gymnázií.

„V rámci proticovidových opatření musela Správa NP Šumava omezit fungování svých středisek environmentální výchovy. Nechceme však ochudit děti, učitele ani rodiče školáků o zajímavou a hravou formu učení o jedinečnosti šumavské přírody,“ vysvětlila vedoucí oddělení informačních středisek a středisek environmentální výchovy Martina Kučerová. „Když tedy děti nemohou docházet k nám na výukové programy a my nemůžeme jezdit do škol, přicházíme s řadou novinek na našem webu. Nabídka je velice široká a zahrnuje řadu studijních a současně hravých materiálů, které lze využívat při on-line výuce ve škole i pro samostatnou práci doma,“ dodala.

Město Klatovy uctilo 101. výročí vzniku samostatného Československa položením věnců a květin na památná místa.
U pomníku položí ve svátek květiny, ale proslov nebude

Na webu NPŠ je pro environmentální výuku vytvořena speciální sekce. Ke stažení i vytištění je například více než 80 druhů „samoobslužných pracovních listů“ pro školy od mateřinek po základní. Listy se zaměřují na jednotlivé druhy živočichů a rostlin, ale zajímavá je též sada listů místopisných. Uživatelé tam naleznou také správná řešení. „Škálu samoobslužných pracovních listů neustále rozšiřujeme. Spousta dalších je v přípravě a postupně budou na webu přibývat,“ informoval lektor střediska environmentální výchovy ve Vimperku Stanislav Čtvrtník a doplnil: „V sekci Poznáváme hrou najdete didaktické a zároveň hravé plakáty, které také vychází jako příloha časopisu Šumava. Různorodá témata plakátů doprovází například luštění tajenek a práce s obrázky.“

Enviromentální výchova Správy NP Šumava toho ale nabízí více. Například slovníček pojmů z oboru přírodovědy a ochrany přírody, sběratelské karty či návody na tvoření z přírodních materiálů i z papíru. V rámci on-line nabídky výukových materiálů Správa NP Šumava nezapomíná ani na podporu jazykového vzdělávání. Kromě pracovních listů v němčině nabízí i podporu výuky německého a anglického jazyka formou hravých pracovních listů, ze kterých se mohou žáci naučit nejen specifická slovíčka k různým tématům ze šumavské přírody. „S přípravou materiálů nám pomáhá praktikantka z Bavorského lesa, a tak se naučíte i něco málo z bavorského dialektu,“ informovala Kučerová.