„Tradice se tady držela v dřívějších letech a skončila, protože se začaly konat vnitřní akce jako například mikulášské diskotéky a podobně. Rodiče jim dávali přednost, což je i pochopitelné, děti se tam vyběhaly. Postupem času přestávali lidé chodit, tak jsme od toho ustoupili a jen jsme v mikulášský den rozdávali drobné dárky u nás v cukrárně,“ uvedla spolumajitelka cukrárny Monika Nechvátalová.

Tím, že je ale v letošním roce situace taková jaká je a sama je maminkou tříletého chlapečka, tak se rozhodli pro návrat k tradici. „Nejsem příznivcem toho, aby mi čert ťukal na dveře, aby z toho neměl malý trauma. Tak jsme se rozhodli, že tradici obnovíme, aby i další rodiče měli možnost předat nadílku skrz našeho čerta, anděla a Mikuláše. Připravili jsme pro každé dítě balíčky my i si rodiče mohli přinést své,“ uvedla Nechvátalová.

Tradice byla zachována a vše se muselo konat za dodržování veškerých opatření. U pohádkové skupinky se nehromadily děti, ale přistupovaly k nim postupně. Nechybělo předčítání hříchů s knihy, odříkání básničky a pokud bylo třeba, tak i postrašení čertem, který pobíhal okolo.