Podařilo se tedy překonat hlavní překážku, ale zatím Všeobecná zdravotní pojišťovna nechce dát příslib, že zdravotní péči nasmlouvá.

CHTĚJÍ JISTOTU

„Současní i budoucí zaměstnanci nemocnice potřebují jistotu k tomu, aby v nemocnici nadále setrvali nebo aby opustili svá současná zaměstnání a vrátili se zpět do zdravotnictví. To samé ujištění potřebuje město Sušice, které vynakládá nemalé prostředky na to, aby personál v nemocnici udrželo. Máme jasný plán, jehož cílem je otevření akutní lůžkové chirurgie, lůžkového interního oddělení a jednotky intenzivní péče v lednu 2020. Máme požadované personální zajištění, technické vybavení, zázemí i další věci nezbytné k tomu, aby tato oddělení byla v lednu příštího roku znovu otevřena,“ uvedl ředitel nemocnice Václav Rada.

PŘEDSTAVILI KONCEPCI

Ve středu mělo vedení nemocnice jednání s krajskou pobočkou VZP, kde představitele seznámili s koncepcí rozvoje nemocnice. „Kromě ambulancí a oddělení následné péče je založena na lůžkové interně, lůžkové chirurgii a multioborové jednotce intenzivní péče. Jen tak jsme schopni zajistit nejen zdravotní péči potřebnou pro region, ale i dlouhodobou ekonomickou udržitelnost provozu,“ poznamenal Rada.

OTEVŘENÍ V LEDNU

Nyní je čeká výběrové řízení na ministerstvu zdravotnictví, po jeho úspěšném absolvování a případném kladném rozhodnutí je pojišťovna připravena řešit nasmlouvání plánovaných výkonů. Plánované datum je stále leden 2020. „Pevně věříme, že zdravotní péče, kterou minulý provozovatel zrušil nebo utlumil, bude obnovena,“ uzavřel jeden z jednatelů Sušické nemocnice s. r. o. Pavel Hais.

POMÁHÁ KRAJ

Nemocnici pomáhá i Plzeňský kraj, ale diskutované převzetí nemocnice pod svá křídla ještě neplánuje. „Kraj schválil opakovaně dotaci na provoz nonstop chirurgické ambulance ve výši 1,8 milionu korun. Budou tak pokryty mzdové náklady této služby do konce letošního roku. V nejbližší době se ukáže, zda se podaří znovuobnovit akutní péči. Záleží především na přístupu pojišťoven a ochotě personálu v Sušici pracovat. Vedení nemocnice již nyní spolupracuje s klatovskou a horažďovickou nemocnicí, budoucí možné uspořádání bude tématem dalšího období,“ sdělila radní Plzeňského kraje pro zdravotnictví Milena Stárková.