Při rekonstrukci klatovských katakomb, která odstartovala v únoru, byly odkryty i pozůstatky domů ze 14. století, které na místě stály ještě před výstavbou jezuitského kostela, jehož součástí katakomby jsou. Nebudou zasypány, ale návštěvníci si je budou moci prohlédnout v rámci nové expozice. Ta nabídne mimo jiné i figurínu „panny Anežky Kunhuty Příchovské z Příchovic“, jejíž mumie kvůli tomu musela absolvovat CT vyšetření. To odhalilo, že příčinou její smrti v roce 1678 byla pravděpodobně tuberkulóza.

Evropský unikát

V kryptě, která se při rekonstrukci vrátila do podoby, již mívala zhruba v roce 1670, bylo původně zhruba dvě stě mumií. Zachovalo se jich ale jen osmatřicet, které se v polovině února dočasně přestěhovaly na bezpečné místo v jezuitské koleji. „Máme za sebou tři restaurátorské průzkumy – omítek, kamenných prvků a kovářských prvků, které tu byly. Teď se budou dělat v podlahách, které jsme snížili, rozvody elektřiny, vzduchotechniky, aby nebylo nic vidět. Nemůže tu být nic moderního, vše bude vypadat jako před několika stoletími,“ řekl Deníku ředitel strakonické stavební firmy, která v katakombách pracuje, Josef Skala. Zároveň slíbil, že budou zachovány pozůstatky historických domů nalezené v podlaze katakomb. „Budou vyzděny ochranné zdi a shora to bude prezentováno přes pochozí sklo, přes které to bude vidět,“ vysvětlil Skala.

„Zatím jsme propojením malých prostorů, které neměly žádnou souvislost, vytvořili jeden velký prostor, kde navrhujeme muzeum a expozici krypt s mumiemi. Mělo by tu být muzeum zaměřené na jezuity a Klatovy, které nemá obdoby ve střední Evropě,“ doplnila architektka Klára Čepková.

Obnoví prampouch

Zatím je ale vše teprve na začátku. „Bylo vypsáno výběrové řízení na restaurátorské práce. Předmětem této zakázky je restaurování mumií, monitoring jejich stavu a jejich přemístění zpět do katakomb. Tento týden bude vypsáno výběrové řízení na mobiliář,“ uvedl klatovský místostarosta Václav Chroust.
Během rozsáhlé rekonstrukce, která přijde zhruba na 23,5 milionu korun, by měly být mimo jiné vyčištěny všechny průduchy, které zajišťovaly proudění vzduchu k mumiím. Je jich šest, měří téměř šestnáct metrů a pět z nich bylo částečně zasypáno při rekonstrukci v roce 1937. Vybudován by měl být i tzv. prampouch, což je vzdušný most, který zřejmě kdysi spojoval jezuitský kostel s jezuitskou kolejí a byl využíván k nadzemnímu přechodu z jedné budovy do druhé. Zatím ale není jasné, zda bude mít historickou, či moderní podobu.

Vyšetřili mumii

Jedna z mumií, Anežka Kunhuta Příchovská z Příchovic, která se narodila před 399 lety v roce 1612 a zemřela 10. 10. 1678 ve věku 66 let, absolvovala nedávno v Klatovské nemocnici vyšetření na počítačovém tomografu. „V expozici bude totiž dvakrát. Jednou jako mumie a jednou jako figurína oblečená v dobovém šatstvu. Vyšetření absolvovala, protože by měla mít podobu, jakou měla před smrtí,“ vysvětlil Václav Chroust.

Lékaři z Klatovské nemocnice přiznali, že to pro ně bylo velmi zajímavé, neboť v Čechách nikdy neabsolvovala CT vyšetření tzv. „přírodní mumie“. „CT zkoumání byla podrobena tzv. mumie umělá – egyptského typu. Ta se od našich klatovských mumií zásadně liší v tom, že před balzamováním jsou z těla odstraněny všechny vnitřní orgány včetně mozku. Takovému „ošetření“, ani balzamování nebyly klatovské mumie nikdy vystaveny. Byli jsme tedy zvědaví, jak budou vypadat mumifikované vnitřní orgány. Nejprve jsme vyšetřili hlavu. Bylo nutné výrazně snížit parametry scanování proti běžným. Samozřejmě ne z důvodu radiačních dávek pro „pacienta“, ale protože náš objekt zkoumání má v současné době hmotnost jen asi 1/10 své hmotnosti v době života,“ vysvětlil lékař Miloš Chroust. Lékaři při vyšetření mimo jiné odhalili, že Anežka neměla léta své zuby a že trpěla tuberkulózou.