Zastupitelstvu byla předložena zpráva, aby i jeho noví členové měli přehled o stavu obsazenosti pozemků a o připravované zástavbě v této průmyslové zóně.

„Tři objekty v průmyslové zóně Pod Borem jsou v tuto chvíli již v kolaudačním řízení. Jeden z těchto objektů je již prodán a u ostatních dvou objektů se prodej právě uskutečňuje. Několik dalších objektů má již vydáno stavební povolení,“ sdělil starosta města Rudolf Salvetr.

Na zasedání zastupitelstva se řešily žádosti firem, týkající se prodloužení platnosti jejich smluv na koupi pozemků v průmyslové zóně. Ty již mají vydané stavební povolení a začínají na pozemcích stavět. „Firmy podle smlouvy o budoucí smlouvě kupní měly do tří let od uzavření smlouvy stavby dokončit a zkolaudovat, což znamenalo v jarních měsících tohoto roku. Nyní, když lhůta na dokončení končí, ale firmy stále staví a ještě nemají zkolaudováno, žádají, abychom tuto věc prodloužili do konce letošního roku. Jde o všechny žadatele, kteří mají v této lokalitě rozestavěno,“ uvedl starosta. V případě nedodržení termínu kolaudace staveb do 31. 12. 2011 stanovili zastupitelé sankce ve výši 500 korun za den.

„O volné pozemky průmyslové zóny se v tuto chvíli aktivně zajímají další zájemci,“ dodal Salvetr.