Ve většině škol na Klatovsku počet budoucích prvňáčků stoupá, odkladů naopak ubývá.

V Klatovech se navýšil počet prvňáčků o tolik, že vydal na jednu další třídu. „Na základě shromážděných výsledků bude pro školní rok 2012/2013 otevřeno jedenáct prvních tříd, do kterých je nyní již zapsáno 274 dětí. Dalších 42, které splňují požadovanou věkovou hranici, bude mít odklad školní docházky. V loňském roce bylo otevřeno o jednu třídu méně a přijato bylo 244 prvňáčků,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy Alena Kunešová.

Sušické školy kolaps nečekal

V Sušici se i přes obavy, které panovaly kvůli optimalizaci školství, konaly zápisy bez problémů a všechny děti byly umístěny tam, kam si rodiče přáli. „K zápisu k nám přišlo 83 dětí, z toho jich zatím požádalo 18 o odklad. Celkem by mělo do první třídy nastoupit 91 dětí, jelikož minulý rok mělo 26 dětí odklad, ale ještě předpokládám, že dvě, možná až čtyři zažádají o odklad. Plánujeme tedy otevření čtyř tříd po asi 22 žácích. Myslím si, že v porovnání s minulým rokem bude letos určitě méně odkladů, což přisuzujeme tomu, že musí rodiče dodat dvě potvrzení, a to od lékaře a psychologa,“ uvedl ředitel Základní školy Sušice, Lerchova ulice Čestmír Kříž.

S problémy se nesetkali ani na Základní škole T. G. Masaryka v Sušici. „Na naši školu jsme přijali 51 dětí. Rozděleny budou tak, že 30 jich bude chodit na školu T. G. M. a zbylých 21 do budovy současné základní školy v Komenského ulici. Osm dětí dostalo odklad a tři děti po domluvě s rodiči přešly na jinou základní školu. Problémy s umístěním prvňáčků mít nebudeme. Velký počet dětí, který bude navštěvovat naši školu není způsoben optimalizací školství. Jde o děti, které pod naši školu patří spádovostí,“ vysvětlil ředitel Základní školy T. G. Masaryka Richard Smola.

Menší počet odkladů mají školy v Horažďovicích. „K letošnímu zápisu dorazilo 37 dětí, z toho zatím pouze v jednom případě zažádali rodiče o odklad. Termín, do kterého mohou rodiče o odklad zažádat, je až do 31. května, čili mohou ještě nějaké žádosti přibýt. V loňském roce přišlo k zápisu 30 dětí a z toho pět požádalo o odklad. Dětí je tedy více než loni a počet odkladů relativně poklesl,“ zhodnotila ředitelka Základní školy Horažďovice v Komenského ulici Marcela Šmrhová.

„Přijali jsme 50 dětí a tři budou mít odklad. Loni přišlo k zápisu 49 dětí, z toho jich mělo odklad šest,“ sdělila ředitelka Základní školy Horažďovice v Blatenské ulici Jaroslava Šimková.

Počty budoucích prvňáčků se zvyšují například i v Nýrsku. „Již podle předběžných zjištění bylo patrné, že budeme v září 2012 otevírat pouze jednu první třídu. Dostavilo se 36 dětí se svými rodiči a šest z nich podalo žádost o odklad povinné školní docházky. Situace je velmi podobá loňskému roku, kdy do prvního ročníku nastoupilo 27 žáků,“ informovala ředitelka Základní školy Nýrsko ve Školní ulici Alena Linhartová.

Nulové odklady

Počty odkladů jsou téměř nulové ve školách menších měst. „K zápisu přišlo 15 dětí a tento počet jsme také přijali. O odklad zatím nikdo nepožádal,“ uvedla zástupkyně ředitele ZŠ Dr. ing. Františka Křižíka a MŠ Plánice Hana Procházková.

Rodiče se odkladům většinou brání. „Podle mě jsou u zápisů někdy hodně přehnané nároky. Zkoušejí tam z takových věcí, které by se mělo dítě učit až ve škole. Co by v těch prvních třídách potom děti dělaly? Je jasné, že nějaké základy už dítě znát musí, ale nic se nemá přehánět. O odkladu moc nepřemýšlím. Za prvé, než dítě do první třídy nastoupí, tak udělá ještě další pokroky, a za druhé, většinu věcí se bude učit až ve škole,“ sdělila svůj názor Sabina Králová z Klatov.