Poté, co mu byla v červnu udělena Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, obdržel před několika dny Cenu Josefa Hlávky za rok 2020 pro mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky do 33 let.

Jak ústav informoval na svých stránkách, vynikajících výsledků dosáhl Pavlas na poli bádání o J. A. Komenském, dějinách filosofie a intelektuálních dějinách raného novověku. Publikoval studie v předních tuzemských i zahraničních oborových časopisech a v mezinárodně prestižních kolektivních monografiích. „V současné době vede mezinárodní badatelský tým jako řešitel projektu GA ČR o raně novověkém encyklopedismu. Publikoval monografie Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy (2015) a Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka (2018),“ informoval filozofický ústav.

Částečně zrekonstruovaný bazén v Plzni na Slovanech.
Bazény v kraji zůstávají napuštěné, čekají na návštěvníky

Mladý Klatovan neskrýval, že má z dalšího úspěchu radost. „Velmi si vážím toho, že po Prémii Otto Wichterleho, kterou jsem převzal z rukou paní předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové v pražské Vile Lanna, jsem obdržel druhé letošní ocenění, tentokrát od Hlávkovy nadace. Oficiální ceremoniál předání Ceny Josefa Hlávky 2020 je kvůli současné situaci odložen na jaro 2021 a uskuteční se na Hlávkově lužanském zámku. Obě ceny přišly v roce, kdy si připomínáme 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského, jehož filosofické dílo je středobodem mého badatelského zájmu,“ řekl Deníku Pavlas.

„Náš komeniologický tým z Filosofického ústavu AV ČR letos uctil Komenského odkaz mj. výstavou v pražské akademické Galerii Věda a umění a také 24hodinovým non-stop čtením Komenského textů, které se 15. listopadu – což je den Komenského úmrtí – uskutečnilo online, bylo živě vysíláno přes Youtube a zapojilo se do něj kolem stovky akademiků, studentů a nadšenců z pěti kontinentů. Komenský tak zněl virtuálním prostorem v osmnácti jazycích včetně esperanta a kašubštiny, a nyní pracujeme na zveřejnění záznamu celého unikátního experimentu,“ popsal Klatovan.

Lilien Mesteková z Tlučné se narodila 21. září v 18:12 hodin rodičům Anetě a Davidovi. Po příchodu na svět ve FN na Lochotíně vážila jejich prvorozená dcera 3360 gramů.
FOTO: Právě jsme se narodili

Dodal, že tým na Komenského výročí naváže i v příštím roce, kdy o něm organizuje velkou mezinárodní vědeckou konferenci (kvůli epidemické krizi přesunuté z letošního podzimu na září 2021). Té se zúčastní kolem padesátky odborníků od Japonska po obě Ameriky. „Především však se svým mezinárodním týmem budu dokončovat výzkum o raně novověkém encyklopedismu, jehož hlavním plodem má být vedle řady anglickojazyčných studií moje třetí kniha o Komenského filosofii, tentokrát zaměřená na její vztah ke G. W. Leibnizovi,“ uzavřel Pavlas.

Petr Pavlas pochází z Klatov, absolvoval tamní gymnázium. Navázal studiem na Fakultě filozofické ZČU v Plzni, kde nyní také vyučuje. Žije v Klatovech s manželkou Janou. V únoru se jim narodil čtvrtý potomek, dcera Anna-Marie.