Odhad stavebních nákladů v Kollárově ulici, kterou bude opravovat město Klatovy, je 10,5 milionu korun. „Půjde o rekonstrukci vozovky, chodníků a veřejného osvětlení v úseku od Plzeňské ulice k Tylovo nábřeží. Kvůli starým betonovým panelům v podkladní vrstvě dojde ke kompletní rekonstrukci konstrukčních vrstev. Současně dojde k rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizačního řadu v místě křižovatky s Masarykovou ulicí. Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku ulice po dvou úsecích mezi křižovatkami,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Od 15. července do 15. srpna se počítá s opravou vodovodu a kanalizace, od 16. srpna do 15. října jsou pak naplánovány práce na vozovce, chodnících a veřejném osvětlení. Křižovatka s nábřežím Kpt. Nálepky bude průjezdná. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Objízdné trasy budou vedeny souběžnými ulicemi. Obslužnost domů v této lokalitě (ul. Úzká, Masarykova) bude zajištěna vedlejšími komunikacemi.

GORKÉHO ULICE

Po polovině srpna začnou práce i na druhé straně křižovatky s Plzeňskou ulicí, v ulici Maxima Gorkého, kde jsou spoluinvestory stavby Plzeňský kraj a město Klatovy. Jde o celoplošnou rekonstrukci povrchu silnice v úseku od Plzeňské ulice nad křižovatku s Kepkovou ulicí. Zároveň je v pracích zahrnuta oprava povrchu chodníků, výstavba nového chodníku u travnaté „cirkusové“ plochy, rekonstrukce a nová výstavba parkovacích stání, stavební úpravy vjezdů do sídliště a k poště a také oprava křižovatky s Kepkovou ulicí. Stavbě bude ještě předcházet rekonstrukce části parovodu a vodovodního řadu. Vše je naplánováno od 19. srpna do 30. listopadu.

DALŠÍ UZAVÍRKY

Nadále v Klatovech pokračují práce v ulici Kryštofa Haranta, ve Voříškově a v Nerudově ulici a začaly také dlouhodobější práce v Podhůrecké ulici, které jsou rozděleny do etap a skončit by měly počátkem října.

S další uzavírkou se řidiči potýkají v Plánici, kde se opravuje část průtahu městem. Největší úplná uzavírka je pak od Dlouhé Vsi do Radešova a také na Hartmanice.