Černých skládek na Klatovsku prý ubývá. Přesto jsou místa, kde se odpady stále objevují – lesní cesty, odlehlá místa, ale i příkopy u cest. Čerstvým takovým místem jsou Hoštice u Mochtína.

„Od minulého týdne leží u silnice z Mochtína na Hoštičky čtyři obrovské gumy z nějakého nakladače a další odpad v pytlích. Je to opravdu hrozné. Lidi to vyhodí, kde se jim zlíbí, a je jim úplně jedno, kdo to za ně uklidí a zaplatí. Zasloužili by si pěkně tučnou pokutu,“ zlobí se Václav Vladař z obce Číhaň, který skládku u silnice nahlásil.

„Bydlím na samotě v lese nad Číhaní a musím říci, že odtud pravidelně vyháním několikrát týdně lidi, kteří tam jezdí krást dřevo, nebo vyhazovat odpady. Je to prostě tím, že za vytváření černých skládek nepadají vysoké pokuty a lidé se nebojí postihu,“ dodává Vladař.

Starosta obce Mochtín Jaroslav Kanta Deníku řekl, že obec musí nyní zjistit, kdo je majitelem pozemku, kde se černá skládka objevila. „Pokud se bude nacházet na pozemku obce, je naší povinností v případě, že se nám nepodaří zjistit viníka, odpad na naše náklady odstranit,“ popisuje postup Kanta.
„Za poslední dobu se nestalo, že by se v katastru obce Mochtín nebo ve spádových obcích černé skládky objevily. Problémy jsme s tím měli zhruba před čtyřmi lety. Všechna místa, kde se skládky vytvářely, jsme vyčistili. Teď se po dlouhé době objevila právě u Hoštic, což musel udělat někdo naschvál,“ myslí si starosta.

Černé skládky prý Klatovsko v poslední době netrápí. „Sem tam se občas někde něco objeví, ale ne tak, jako třeba před patnácti lety. To nám bylo skládkové hospodářství každodenním chlebem. Určitě pomohlo to, že se v Klatovech a na dalších místech regionu otevřely různé sběrné dvory a oficiální skládky, kam je dnes odpad odkládán. V obcích i ve městech jsou kontejnery na plasty, papír, ale i na objemnější odpady. Stále se organizují různé jarní a zimní úklidy, svozy nebezpečného odpadu, kdy se mohou lidé všeho nepotřebného zbavit legální cestou,“ říká tajemník Městského úřadu v Klatovech Miroslav Šafařík.

Fyzické osobě, která bude při vytváření černé skládky přistižena nebo ji bude vytvoření skládky prokázáno, hrozí pokuta ve správním řízení až 10 000 korun, u právnických osob i několik set tisíc korun.

Jedna z posledních největších skládek na Klatovsku hyzdila les u obce Újezd u Plánice, kam byly ve velkém množství vyvezeny odpadky z jedné klatovské restaurace.