Stávající jednatel Sušické nemocnice Luděk Cibulka ve funkci končí 28. února 2023. „Sušická nemocnice se nachází v nejisté době. Stále nevíme, zda provozovatelem bude Plzeňský kraj, nebo město Sušice a s jakým rozsahem péče případně kraj počítá. Do této nejistoty se příliš nechce ani novým lékařům, ani jinému řediteli, který by v případě převzetí krajem měl své místo asi dost nejisté. Proto je tak důležité situaci uklidnit. Předpokládám, že mé působení v roli jednatele bude dočasné, než se situace vyjasní. Po tu dobu budu funkci vykonávat samozřejmě bezplatně. Mým úkolem je zejména návrh možného modelu fungování naší nemocnice, komunikace s pracovní skupinou Plzeňského kraje a dokončení finančního plánu na rok 2023,“ řekl místostarosta Karel Požárek.

Město zároveň dál intenzivně jedná o možném převzetí nemocnice Plzeňským krajem a zařazení do sítě krajských nemocnic. „Jednání s Plzeňským krajem vnímáme jako pozitivní signál. Dlouhodobě se snažíme najít model spolupráce, aby sušická nemocnice mohla fungovat a rozvíjet se,“ uvedl starosta města Petr Mottl.

Demolice Sola Sušice.
Velký obrat ohledně areálu bývalého Sola v Sušici, areál chce koupit město

Město nabízí kraji k bezúplatnému dlouhodobému pronájmu a provozování Nemocnici Sušice a tím její začlenění do systému nemocnic Plzeňského kraje, a to na dobu 40 let, s možností prodloužení doby nájmu. Ale hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták si neumí představit, že by si kraj nemocnici pronajal, chtěl by ji vlastnit stejně jako ostatní nemocnice, aby na ni mohl čerpat dotace a podobně.

Vše nebude jen na kraji, město bude pomáhat

Na základě schválených usnesení Rada Plzeňského kraje na svém zasedání 20. února jmenovala pracovní skupinu za účelem projednání podmínek případného začlenění sušické nemocnice do skupiny Nemocnice Plzeňského kraje. Jejím předsedou je hejtman Rudolf Špoták a členy Pavel Hais – náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví, Martin Záhoř – náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí, investic a majetku, Ilona Mauritzová – členka Zastupitelstva Plzeňského kraje, MUDr. Milada Emmerová – členka Zastupitelstva Plzeňského kraje, JUDr. Ondřej Dostál - člen Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje, Karel Pressl – předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje, Jan Karásek – vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje, JUDr. Roman Kočí – vedoucí odboru právního a legislativního Krajského úřadu Plzeňského kraje, Daniel Hajšman – člen představenstva společností Stodská nemocnice, a. s., a Klatovská nemocnice, a. s., a Ondřej Provalil – člen představenstev nemocnic skupiny Nemocnice Plzeňského kraje.

Nemocnice v Sušici.
Rozhodnuto, novým jednatelem nemocnice v Sušici bude místostarosta

„Věřím, že jsme Plzeňskému kraji dali velmi dobrou a vstřícnou nabídku, která nemá nikde v republice obdoby. Město se zavázalo Plzeňskému kraji maximálně pomoci. Sušice bude opravovat a udržovat budovy nemocnice, postaví nové ubytování pro lékaře, opraví nemocniční ubytovnu, bude se podílet na úhradě ztráty nemocnice, bude spolufinancovat případný nákup CT a to není zdaleka vše. To v dlouhodobém horizontu představuje investice za stovky milionů korun. Ale budou to dobře investované peníze, protože konečně bude zaručený klidný a systémový rozvoj naší nemocnice i v dalších desetiletích,“ dodal Požárek.