ŘSD nechalo v roce 2018 zpracovat bezpečnostní audit, který doporučil jako nejvhodnější řešení zřízení semaforů v křižovatce včetně nezbytných stavebních úprav. Půjde o vybudování ochranných ostrůvků v blízkosti křižovatky v celkové délce cca 140 metrů a zřízení nového místa pro přecházení v místě pěšího vyústění ulic Nerudovy a Milady Horákové.

Bohužel práce odsunou plynovody, které jsou v havarijním stavu. „Při projednávání dokumentace pro stavební povolení upozornil správce plynovodní sítě GasNet na havarijní stav v Domažlické ulici. Uvedl, že z důvodu přetlakování z nízkotlaku na středotlak je nutné dělat výměny postupně od Mánesovy ulice, přes Zahradní, Karafiátovou a naposled Domažlickou s dokončením v roce 2021,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Úpravy by měly začít počátkem roku 2022.