„Jde o projekt, který je v řádech pěti milionů korun. Letos uplynulo pět let od doby, kdy byl otevřen sušický bazén, který získal velkou popularitu a stejně tak i sauna, do které jezdí lidé z daleko. Sauna je stále plná, v létě je provoz omezený a i přesto je naplněna. Lidé, kteří saunu navštěvují, se ptají, zda by nešla sauna nějak rozšířit, o čemž už se uvažovalo dříve,“ přednesla na jednání zastupitelka Věra Marešová.

Rozšíření by bylo dle projektanta možné na stávající horní terase bazénu, která je přičleněna k bazénové hale, ale není plně využívaná, že by se na ni chodili lidé opalovat. „Pokud by se přičlenila k sauně, tak by bylo možné kapacitu zvýšit a saunu rozšířit. Do rozpočtu na příští rok nenavrhuji realizaci, ale částku 400 000 na projektovou dokumentaci a na zahájení řízení povolování stavby. Procesy jsou dlouhé, takže si myslím, že pokud by se začalo příští rok projektovat, tak by realizace byla možná do tří let,“ sdělila Marešová.

Zastupitel Karel Janda navrhl, že pokud by se měl bazén rozšiřovat, tak by se mohly připojit i další atraktivity, které lidé požadují, třeba více prostoru na kondiční plavání. Zastupitelka Jitka Kroupová poznamenala, že rozšíření sauny vítá, že bývá až přeplněná. „Do budoucna by mohl při rekonstrukci být přemístěn ochlazovací bazének, který se nyní nachází v centrální části sauny,“ sdělila Kroupová.

Zastupitelstvo schválilo zařazení částky na projektování do rozpočtu roku 2020, pro zvedlo ruku jedenáct členů.