Klatované se těšili, jak se rozhlédnou do okolí, ale nebude tomu tak. „Vyhlídka byla součástí návrhu parkových úprav Vodojemu architektonického ateliéru, který připravoval projekt. K její stavbě byly určité pochybnosti, zejména vzhledem k umístění vyhlídky a k výši nákladů na stavbu. Nakonec bylo rozhodnuto, že na místě bude instalován mobiliář dle alternativního návrhu zpracovatele projektu. Jde o sezení se stolkem, který lze využít třeba pro hru šachů či dámy a podobně, a také k sezení v místě výhledu,“ uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.

Zámek v Bezděkově.
Zámek v Bezděkově již pomalu dostává novou podobu. Zveleben bude i park

Lidé jsou zklamaní. „Těšila jsem se, že zde budeme mít krásnou vyhlídku. Určitě by lákala mnoho lidí, je to škoda. Jinak je ale park moc hezký, rádi sem budeme chodit,“ řekla maminka Zuzana Novotná.

Stejně tak se na to dívá i Klatovan Václav Kolář. "Když jsem viděl vizualizaci, tak jsem byl nadšený, že budeme mít tak krásný park a navíc s vyhlídkou na město. Teď jsem popravdě zklamaný. Nejsem jediný. Místo výhledu si ale můžeme zahrát šachy, ne," okomentoval Kolář.

V prosinci byla osazena do svahu u vodárny skluzavka, která bude zprovozněna na jaře. Před starým vodojemem je umístěno pítko, které bude v provozu v sezoně. V parku budou ještě během jara osety vytipované plochy travou a starý vodojem z roku 1904 získá novou fasádu.