„Areál byl vybudován v osmdesátých letech minulého století na břehu řeky Bradlavy a slouží k veškeré činnosti a aktivitám naší organizace,“ říká předseda rybářské organizace v Plánici Václav Baxa.

„Naše organizace vznikla v roce 1941. Hospodaříme na 13 hektarech chovných rybníků, které máme vesměs v pronájmu. Máme ve své správě dva mimopstruhové revíry a jeden pstruhový revír. V letech 1967 – 72 jsme si vybudovali například čtyřhektarový rybník Křižánky, který patří mezi největší rybníky v naší správě,“ pokračuje Baxa.

Rybářská organizace se věnuje také práci s mládeží. Pochlubit se může téměř padesátkou mladých rybářů, kteří navštěvují kroužek mladých a pro které rybáři organizují pravidelně také různé závody.

„Práci s mládeží se věnuji řadu let. Snažíme se k rybaření přivést i jejich rodiče. Snažíme se je také naučit rybářským základům, aby mohli dětem pomáhat a radit jim. Tato naše snaha má poměrně dobré odezvy,“ pokračuje předseda.

Každoročně se i na rybnících ve správě ČRS v Plánici konají výlovy, které přilákají vždy spousty diváků.

„Výlovy a prodej ryb jsou hlavním zdrojem příjmů pro naši organizaci. Protože však chceme dodávat čerstvé ryby i na stůl obyvatel Plánicka, rozhodla se naše organizace vybudovat v našem areálu nové sádky. Tato investiční akce vyjde zhruba na 300 tisíc korun a práce na jejich výstavbě budou dokončeny v těchto dnech. Nové sádky ale nebyly jedinou naší investiční akcí. Realizujeme také revitalizaci náhonu Červený Mlýn, což je akce téměř za tři miliony korun. Naše organizace se na stavbě podílí 10 %. Tyto prostředky jsme získali z evropských dotací, a to z fondu životního prostředí,“ dodal Baxa.

Až budou obě investiční akce dokončeny, chystají pláničtí rybáři ve svém areálu i den otevřených dveří, kde se bude moci veřejnost podrobně seznámit s činností organizace. Rybáři chystají na 31. října i svůj tradiční ples. „Opět se všichni naši příznivci mohou těšit na bohatou tombolu,“ zve s předstihem do Plánice předseda rybářské organizace.