Jedná město s nějakým velkým investorem, který by přišel do průmyslové zóny v Klatovech?

Jednání se zajímavým investorem se konala na sklonku minulého roku. O nových investicích vzhledem k vývoji ekonomiky a nejistotě získávání dalších zakázek se zatím nerozhodl.

Kdy už se konečně v průmyslové zóně objeví nové podniky, které dají lidem práci, jak bylo kdysi slibováno? V Klatovech většina světově známých podniků krachla, lidé nemají práci. Není to ostuda města, že nedokázalo lidem poskytnout pracovní příležitosti? Podívejte se na Janovice, Přeštice.. Jsou to mnohem menší města, ale vyrostly tam nové podniky. Máme to brát tak, že Klatovy opět zaspaly?

Město se má dle mého soudu snažit vytvářet podmínky tak, aby mělo území, kde se mohou stavět a rozvíjet výrobní podniky, a tím i nabízet nová pracovní místa. Proto jsem slíbil, že udělám vše proto, aby se nám po mnohaletých tahanicích podařilo získat bývalý vojenský prostor pod Borem. Po jeho koupi jsme jej do roka i kompletně zasíťovali, aby jej bylo možné nabídnout případným investorům. Velmi bych si přál, aby krom menších firem, které tam našly své zázemí, a vážím si i vzniku těchto pracovních míst,  tam začal podnikat větší investor. Z tohoto důvodu držíme ucelený prostor uprostřed průmyslové zóny. Pro jejich rozhodování je často bohužel velmi podstatná rychlost přístupu na dálnici.

Plánujete opravit i zbývající část budovy bývalé jezuitské koleje?

Ano, je to poslední dosud neopravená část vnitřních prostor. Je zpracována projektová dokumentace. Mimo jiné aktivity by zde nalezl zázemí místní, velmi aktivní a početný klub seniorů.

Svěří město pořádání pivních slavností i příští rok Karlu Mařákovi?

Pivní slavnosti patří mezi velmi navštěvované akce. Zároveň i s negativními dopady v podobě velkého hluku a značného znečištění místa konání. Zachovány by vzhledem k zájmu měly zůstat, ale jsem přesvědčen, že je nutné hledat vhodnější prostor, byť zázemí v areálu BMX bylo lepší než u kulturního domu. Zátěž sídliště a rodinných domů v těsné blízkosti však byla neúměrná. O pořadateli pro další rok jsme ještě nejednali.

Plánuje město nějaké další omezující vyhlášky, jako nyní platí pro herny a restaurační zařízení?

Ne. V případě heren mám jasný názor, nejsou žádným přínosem pro život města. V ostatních případech jsou jakákoli omezení nadbytečná ve chvíli, kdy dokážeme též respektovat své okolí.