Osudy 73 občanů popravených v červnu 1942 nacisty ve Spáleném lese v Lubech u Klatov si připomněli včera účastníci pietní vzpomínky. Jan Jirák z klatovského muzea popsal podle dochovaných dokumentů poslední okamžiky života Kamily Bártové ze Sušice, Amálie Šandové z Horažďovic, bratrů Firtových ze Žichovic a Františka Motla, které spojoval nejen jejich židovský původ, ale i to, že jejich jména jsou na památníku ve Spáleném lese, kde byli zastřeleni. Poté účastníci piety položili věnce také v Singerově vile v Klatovech, kde sídlilo gestapo a kde toto těžké období českých dějin připomíná památník nazvaný Zrcadlo.