Vadí jim, že ve městě ročně padnou desítky stromů, a chtějí tomu zabránit. V současné době koluje městem dokonce petice.

„Naši iniciativu vyprovokoval článek v Klatovském zpravodaji, kde nás zarazil nový projekt úpravy Vrchlického sadů, kde se má vykácet 32 stromů. Myslím si, že je naprosto zbytečné je odstranit. Byla jsem se na ně podívat, stromy raší a jeví se jako naprosto zdravé. Jsou neprořezané, je vidět, že na ně lidská ruka nesáhla dost dlouhou dobu. Dále se mi nelíbí navrhované mlatové chodníky, betonové cestičky, promenáda, kde se podle mě nikdo procházet nebude. Připadá mi jako nesmysl něco takového tam dělat. Nikdo si tam od jara do podzimu nesedne, protože tam bude pražit slunce. Než se rozrostou vysazené stromky, bude trvat 15 let. Podle mě to účel nesplní a navíc je naprosto nesmyslné kácet velké zdravé stromy,“ řekla autorka petice Šárka Pandzič.

Stačila by úprava

Dle jejích slov by stačilo park upravit, protože je zanedbaný. „Je třeba, aby se na městě zamysleli sami nad sebou. Stav, jaký tam je, je proto, že se o park nikdo nestará. Stahují se tam i feťáci a tomu já se nedivím, když park vypadá tak, jak vypadá. Kdyby se stromy prořezaly, dala se tam světla, upravily cesty, umístilo dětské hřiště s pískovištěm, osadila kamera a občas poslala městská policie, tak by to vypadalo jinak. Podle mě je hloupost investovat do nového projektu. Vzrostlé stromy mají své kouzlo, je tam úžasná atmosféra. Za chvíli bychom se mohli dočkat i kácení nádherných stromů Pod Valy, které jsou už také letité,“ uvedla Pandzič.

Podle Klatovana Jiřího Matějky se příliš nepodařily ani Hostašovy sady, na které by měly právě Vrchlického sady navázat. Podle mnohých tam chybí stromy, které by vrhaly stín, takže si tam v létě půjde sednout jen minimum lidí, protože tam příliš praží slunce. „Jde o historickou část města a energii, kterou vyzařovaly staré stromy, ty mladé v dohledné době mít nebudou,“ podotkl Matějka.

Kácí mnoho

Matějka je zásadně proti kácení stromů v Klatovech, které město provádí každý rok. „Připadá mi, jako by vedení města nemělo rádo vzrostlé stromy, protože po celém městě se kácí pěkné a zdravé. Vše se dělá pod zaklínadlem revitalizace, ale zřejmě si nikdo neuvědomuje, že vzrostlé stromy dělají stín, jsou tam hnízdiště ptáků, kteří pak nemají, kde být. Je jasné, že nějaká údržba je třeba, ale ne je rovnou kácet,“ řekl Matějka a pokračoval: „Bydlím nahoře v bývalých kasárnách a od té doby, co jsem se tam nastěhoval, což je cca 15 let, zmizela minimálně polovina stromů. Byla tam krásná dvouřadá alej topolů. Všude ve světě si stromy hájí, pečují o ně, ale my je tady hromadně kácíme. Chtěl bych vyjádřit silnou nespokojenost s tím, co se tady děje se zelení a vzrostlými stromy,“ uzavřel Matějka.

Někteří Klatované poukazovali také na pokácené břízy v ulici Pod Koníčky naproti Bouchalce, kde mimo jiných žije i autorka petice. „Dostala jsem ránu hned ráno, když jsem vyšla z domu a přímo přede mnou porazili tři břízy. Podívám se dál a u křižovatky byla pokácena další. Je tam hlavní tah a ty stromy tam bránily hluku, slunci, prachu a podobně. Přijde mi to jako obludnost, co se tady děje. Stejně tak to vidím i se smrky, které padly u pošty,“ sdělila Pandzič.
Proti dalšímu kácení, především ve Vrchlického sadech, chtějí bojovat pomocí petice, kterou je možné podepsat v bazaru Grafit, v apatyce Pampeliška a ve společnosti Atro – Beton ve Voříškově ulici.

Kácení bylo nutné

Podle vedoucího odboru životního prostředí klatovské radnice Libora Hoška byly břízy u Bouchalky pokáceny ze zdravotních důvodů. „Jedna prosychala a další byla vyhnilá. Místo nich tam budou vysazeny stromy nové. Obdobná situace je i v případě kácení vzrostlých topolů na území města. V minulosti byly topoly v intravilánu obcí sázeny z důvodu rychlého růstu a v době olistění i velice příjemného vzhledu. Topol však není dlouhověkou dřevinou, je to dřevina s nízkou pevností dřeva a v relativně mladém věku odumírá. Z toho důvodu dochází např. k postupnému kácení topolů v okolí bývalých kasáren a následně k výsadbě jiných vhodných druhů zeleně,“ vysvětlil Hošek.

„Ve Vrchlického sadech budou stromy pokáceny v rámci regenerace. Půjde o stejný princip jako v Hostašových sadech. Místo pokácených stromů tam budou vysazeny nové. S kácením se počítá na podzim,“ doplnil pracovník odboru životního prostředí klatovské radnice Kamil Rajtmajer.

V rámci kácení se naskýtá také otázka, co se s poraženými stromy děje dál. „Kácíme převážně ze zdravotních důvodů, takže jsou mnohdy stromy ve větší míře napadeny hnilobou. Takové dřevo nechávají technické služby zetlít a poté ho přidávají do kompostu. Pokud jsou na stromu některé části dobré, tak je dřevo nabídnuto zájemcům k prodeji. V loňském roce technické služby takto prodaly 62 kubíků dřeva,“ vysvětlil místostarosta Klatov Martin Kříž.