„Dnešek je ve znamení odborných dovedností, kdy žáci učebních oborů cukrář, pekař, kuchař-číšník, kuchař, zahradník a zemědělec-farmář prezentují své dovednosti, které se u nás naučili. Jsou k vidění slavnostní tabule, výrobky kuchařské, pekařské, cukrářské, zahradníci ukazují své výpěstky, výtvory a stejně tak zemědělci prezentují činnosti během zemědělského roku,“ řekl ředitel SŠZP Vladislav Smolík, který vyzdvihl, že i přes složitou covidovou dobu žáci vše zvládli a mají co ukázat.

Stavba přeložky silnice 1/27 Šlovice - Přeštice. Nový úsek silnice bude 6100 metrů dlouhý a naváže na hotový přivaděč Plzeň-Litice-Šlovice a povede až k Přešticím. Stavbou se zároveň vyřeší obchvat Horní Lukavice. Hotovo má být v březnu 2024.
Podívejte se: Stavba plzeňského přivaděče od Klatov mění krajinu k nepoznání

Akce byla určena i pro veřejnost, takže i příchozí mohli zhodnotit, jak jsou studenti šikovní. „Jsem rád, že v roce, kdy slavíme 150 let vzdělávání na naší škole, můžeme tuto akci uspořádat,“ poznamenal ředitel.

A vypadá to, že ani příští rok nebude mít škola o studenty nouzi. „Po prvním kole přijímajícího řízení se zdá, že i vymírající obor řezník-uzenář bude mít osm až deset žáků, což je veliký úspěch. Ostatní učební obory budou stejně naplněné jako v předešlých letech,“ dodal Smolík.

Ilustrační foto
Na tábory pro děti chce domov získat peníze benefičním během