Klatovsko bývalo významnou bramborářskou oblastí, kde se brambory pěstovaly ve všech zemědělských podnicích. Dnes je situace jiná. Brambory dnes na Klatovsku klesly na jednu z posledních příček mezi pěstovanými plodinami.

„V roce 1980 se na Klatovsku pěstovaly brambory na 3654 hektarech, v roce 1997 už na 1179 hektarech a letos jen na 610 hektarech. Brambory patří mezi komodity pěstitelsky mimořádně náročné ale i ekonomicky velmi nákladné. Mnohé podniky proto od jejich pěstování ustoupily. Na Klatovsku se dnes bramborám věnuje jen zhruba dvacet větších zemědělských podniků,“ říká ředitelka Okresní agrární komory v Klatovech Jiřina Jandová.

Mezi největší pěstitele sadbových brambor na okrese patří tradičně Vesa Velhartice. Na zhruba stech hektarech pěstuje průmyslové brambory Agrospol Malý Bor a největším pěstitelem konzumních brambor je Zemědělské družstvo Měčín.

„Většiny sklizně využijeme k výrobě bramborových lupínků,“ informoval Vladimír Steiner ze ZD Měčín. Důvody klesajícího zájmu o brambory jsou jasné. Zemědělcům se zvyšují každoročně vstupy do výroby. Jde o vyšší ceny nafty, postřiků a další výdaje spojené s pěstováním a sklizní brambor.

Významný vliv na drastické snížení ploch pro pěstování brambor má i jejich zvýšený dovoz do ČR z Německa, Francie, Slovenska a Nizozemí. „Zatímco v roce 2001 se k nám dováželo 5089 tun brambor ze zahraničí, letos to je 81 tisíc tun za ceny, kterým český farmář nedokáže konkurovat. Farmářská cena brambor se u nás pohybuje od 2 do 2,50 koruny za kilogram, přičemž například v roce 2004 byla cena 7 korun za kilogram,“ pokračuje Jandová.

Již čtyři roky brambory nepěstuje například Rolnické družstvo Úhlava v Dolanech. „Od této komodity jsme ustoupili. Za ceny, které jsou nám nabízeny, je prostě nemá smysl pěstovat,“ řekl Josef Balín. „Je to konec. Ubyly brambory, od příštího roku musíme změnit i celý secí plán. Nebudeme pěstovat tritikale, které jsme třeba letos nemohli vůbec prodat. Z 60 hektarů snížíme na polovinu i ozimé ječmeny. Zůstaneme jen u řepky a ozimé pšenice. ty nás zatím drží,“ zlobí se Josef Balín.

Nejstarší zmínka o bramborách v českých zemích je z roku 1623. Ve větším měřítku se začaly v Čechách pěstovat a používat jako potraviny teprve od druhé poloviny 18. století. Dnes jsou brambory jednou z nejtradičnějších surovin v české kuchyni.