JASNÉ STANOVISKO

„Potřebujeme od města, které je majitelem nemocnice, získat podporu pro naše plány na rozvoj tohoto zařízení. Na setkání se zástupci města budeme společně hledat možnosti rozšíření provozu chirurgických ambulancí, aby byly pokryté potřeby obyvatel při dostatečném zajištění bezpečí pacientů, což znamená především dostatek zkušených lékařů. My nemocnici provozovat chceme, teď je potřeba, aby se situace zklidnila,“ řekl ředitel Nemocnice Sušice Jaroslav Kratochvíl, podle něhož je problém se sháněním lékařů také právě kvůli tomu, že není jasné, zda město i nadále nechá provozovat nemocnici Pentu. „Každý oslovený lékař situaci v sušické nemocnici vnímá tak, že jde o nejisté prostředí, kde nikdo neví, co bude zítra. Proto je v současné chvíli téměř nemožné někoho na plný úvazek najít,“ poznamenal ředitel.

Téma jednání vedení města i nemocnice je jasné. „Budeme jednat o tom, do jaké míry splnila Penta požadavky zastupitelů, a o tom, co bude dál,“ řekl starosta Sušice Petr Mottl.

Ilustrační foto
V Horažďovicích zahájí práce v sídlišti „Šumavská“

Cílem vedení nemocnice je vrátit debatu na odbornou úroveň. „Provozování jakéhokoliv oboru bez dostatečného personálního zajištění je nezodpovědným krokem a rizikem pro pacienty. Nemocnice je bez ohledu na formu vlastnictví vždy součástí veřejného dění a službou pro občany. Proto je důležité najít shodu s vedením města a společnými silami nemocnici stabilizovat a postupně začít rozvíjet. V rámci procesu stabilizace nemocnice již proběhlo několik jednání na úrovni Plzeňského kraje a okolních nemocnic, při kterých se nám podařilo získat podporu pro naše záměry s rozvojem plánované chirurgie,“ uvedl Kratochvíl.

Ředitel by se rád zaměřil na rozvoj interního oddělení, oddělení následné péče a na oddělení rehabilitace. „Aktuálně sháníme primáře, který by měl chuť rehabilitační oddělení postavit. Jsou zde také nevyužité chirurgické sály, na kterých se chystáme rozjet plánovanou operativu, jako jsou například operace žlučníku, kýly nebo křečových žil,“ sdělil ředitel.

Jan Svoboda u klatovského soudu
Nebaví ho dělat zedníka, raději krade

PROVOZ CHIRURGICKÉ AMBULANCE

Jako nejbolestivější krok vnímají obyvatelé Sušice zavření chirurgického oddělení a také provoz chirurgické ambulance, která je momentálně otevřená od 7 do 15.30 hodin. „Chtěli jsme ji provozovat v co nejdelším možném časovém režimu, aby byla pro pacienty co nejdostupnější. Jenže dnes zaměstnáváme jen dva chirurgy, kteří bohužel nezvládnou pokrýt delší časový úsek. Snažíme se najít další, kteří by naše oddělení posílili a bylo by tak možné ambulantní hodiny rozšířit,“ vysvětlil Kratochvíl.

DO SUŠICE NECHTĚJÍ

Problém je i v tom, že sušická nemocnice není pro lékaře tolik atraktivní. „Neatestovaní lékaři si tady nemohou zvyšovat odbornost, proto ani ty do Sušice nenalákáte. Přesto intenzivně pracujeme na možnosti rozšíření ordinačních hodin chirurgické ambulance,“ dodal medicínský ředitel nemocnice Ondřej Beneš.

Jan Svoboda u klatovského soudu
Nebaví ho dělat zedníka, raději krade