V současné době byla dokončena rekonstrukce mateřské školy a v polovině je jedna z etap rekonstrukcí základní školy. Jak tato investiční akce vypadá aktuálně?

Ve školce byly skutečně dokončeny všechny práce spojené se zateplením dvou ze tří pavilonů. Opravena byla sociální zařízení, která již nevyhovovala, vzniklo nové sociální zařízení pro žáky MŠ a úklidová komora. Řemeslníci se tak ze školky mohli přesunout do školy, kde jsme využili k hlavním pracem jarních prázdnin a ředitelského volna. Ve škole jsou práce v přízemí budovy v polovině. Měnila se chodba, která měla v některých částech ještě dřevěnou podlahu. Další novinkou zde bude solární vytápění sociálních zařízení. Panely budou umístěny na střechu školy a zajistí ekologické vytápění, které městu i škole ušetří náklady za energie. Akce „Stavební úpravy ZŠ a MŠ“ byla vysoutěžena za 1,3 milionu koun. Téměř stejnou částku potřebujeme ještě sehnat na úpravy v prvém a druhém patře školy. Pokud se nám podaří peníze získat, chtěli bychom tyto práce realizovat během letních měsíců.

Po minulém vedení jste zdědili řadu rozjetých projektů. Mezi ně patří například kanalizace a čistírna odpadních vod…

Město Plánice už dvakrát se svou žádostí o dotace na kanalizaci a novou čistírnu odpadních vod neuspělo. Proto se pokusíme požádat znovu na podzim letošního roku. Bez dotace se do nové kanalizace a čistírny za téměř 40 milionů nemůžeme pustit. I když máme už vysoutěženou firmu, musíme se s ní dohodnout na prodloužení smlouvy. Pokud peníze ani napotřetí nezískáme, budeme muset situaci řešit jiným způsobem. Třeba tím, že na etapy opravíme současnou čistírnu. Je to ale ta nejhorší varianta. Kanalizace nás trápí řadu let a je pro město velice důležitá.

Dlouho se hovoří i domově s pečovatelskou službou…

Ano, i domov s pečovatelskou službou je v Plánici velice potřebný, ale vše stojí na tom, že jsme neměli žádný pozemek nebo objekt, který by našim představám vyhovoval. Nechceme seniory odsunout někam na periférii, ale chceme je mít v centru dění, aby měli blízko k lékaři, do obchodu a podobně. Protože v letošním roce nebyl vyhlášen žádný dotační titul, máme rok času na to, dořešit pozemek a dovést věc do zdárného konce.

Co vás nejvíce trápí v Plánici?

Je to určitě stav komunikace v Klatovské ulici, která připomíná doslova tankodrom. Majitelem komunikace je správa a údržba silnic. Dohodli jsme se na tom, že výtluky v komunikaci budou jen vyspraveny. Těžko se můžeme pouštět do rekonstrukce průtahu městem, když nevíme, zda uspějeme s žádostmi o peníze na kanalizaci, která je pod komunikací. Opravy potřebuje i vodovod. Vše by se tedy udělalo najednou. Plánuje se, že co se oprav samotné komunikace týče, čeká nás zde šestimetrová asfaltová silnice, která bude mít postranní kostková stání. Byla by to taková obdoba Plánické ulice v Klatovech. Problémy s komunikacemi máme ale i ve spádových obcích. Řešíme to ale postupně, dle možností.

Na etapy se v Plánici opravuje i bývalý zámek. Už je jeho rekonstrukce dokončena?

Není. Celá akce je ale téměř ve svém závěru. V roce 2008 se udělala polovina střechy, v roce 2009 druhá polovina střechy, to vše za celkovou částku cca 1,5 milionu korun. V roce 2010 následovala výměna oken za 641 tisíc korun a letos bude zpracována dokumentace na fasádu a statické zajištění zdi v severovýchodním traktu budovy. V zámku jsou čtyři byty, přízemí je prozatím prázdné. Jednou by právě zde mohla získat své zázemí například oblastní charita, která zatím sídlí na radnici. V zámku by měla také bezbariérový přístup a klidnější prostředí.

Co dále se podařilo?

Byla dokončena druhá etapa obnovy třešňového sadu, obnova lipové aleje a rekonstrukce hřbitovní zdi. Co se týče hřbitovní zdi, tak ta byla na několika místech rozvalená. Rozebrala se a znovu vystavěla. Obnoven byl i vstupní portál a zdi byly staticky zajištěny. Co se týče třešňového sadu, zde byly vykáceny staré a uschlé stromy, suché větve se ořezaly a pařezy se vyfrézovaly, aby se areál o rozloze 2,7 hektaru dal udržovat. Obnovena byla i alej vedoucí od hřbitova ke kostelu sv. Blažeje. Poražené stromy se nahradily novou výsadbou. Tato akce se jmenovala Obnova zeleně a drobných staveb a byla financována z peněz, které jsme získali za ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku, kde jsme získali zelenou stuhu. Jde tedy o peníze ze Státního fondu životního prostředí a peněz Ministerstva životního prostředí ČR.
Snažíme se opravovat i křížky a kapličky, pustili jsme se i do oprav kluboven ve spádových obcích a do dalších projektů. Vše je ale závislé na penězích.