Dokumentaci k projektům zpracovanou externí firmou předala správa parku začátkem druhého listopadového týdne ministerstvu životního prostředí, které nechá zpracovat oponentní posudek, pak bude následovat veřejné projednání. Podle svazu šumavských obcí však správa parku už zadání formulovala záměrně tak, aby projekty, mezi nimiž jsou například otevření cesty Luzenským údolím nebo lávková cesta kolem Čertova jezera, neprošly.

„Už zadání pro EIA obsahovalo dlouhou řadu věcných chyb, nepravdivých a účelových tvrzení. Cílem posuzování mělo být zjištění negativních kumulativních vlivů na předměty ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Šumava," uvedla jednatelka Svazu obcí NPŠ Zdeňka Lelková.

Podle svazu šumavských obcí je výsledkem hodnocení firmy, která dokumentaci zpracovala, to, že optimální variantou je tzv. nulová varianta, tedy stav bez realizace záměrů. „Výsledkem posouzení je například významný negativní vliv v případě proznačení turistické cesty z Březníku Luzenským údolím na Modrý sloup, lávkové cesty, cesty k Juránkově chatě, opravy Roklanské chaty, ale i v případě zlepšení retenční schopnosti krajiny obnovou historických plavebních nádrží," upřesnila Lelková.

„Netěší mě, že se opět potvrdily mé obavy. Zřejmě bude následovat mediální kampaň o dobré snaze s neočekávaně špatným koncem a opětovnou kampaní proti šumavským starostům a jejich zájmu na developerských projektech. Nezpochybnitelnou pravdou ovšem je, že naprostá většina šumavských záměrů není ničím jiným, než obnovou historického stavu," konstatoval předseda svazu a starosta Modravy Antonín Schubert.

Podle správy parku jsou ale výhrady svazu šumavských obcí naprosto nesmyslné. „Třináct z předložených projektů vyhodnotila dokumentace EIA jako proveditelné s žádným nebo malým vlivem na přírodu v národním parku. Více než třetina všech záměrů bude tedy moci být realizována zcela bez problémů. Příkladem může být například rozhledna na Modravské hoře, rozhledna na Můstku, nebo propojení cyklistických tras mezi Filipovou Hutí, Kvildou a Horskou Kvildou," vyjmenoval mluvčí parku Jan Dvořák.

Podle ředitele parku Pavla Hubeného bude možné i otevření cesty Luzenským údolím. „Jedním z nejvíce sledovaných záměrů je možnost otevření stezky mezi Březníkem a Modrým sloupem. Podle zpracované dokumentace je možné, aby byla zpřístupněna za určitých podmínek a jsou tam navržena možná opatření, která by vliv na populaci tetřeva kompenzovala tak, aby bylo možné stezku otevřít," uvedl Hubený, podle něhož představitelé obcí vysloveně lžou.

„Svaz obcí se snaží všechny přesvědčit, že posouzení záměrů uzavře Šumavu. To je ale naprostá lež, protože celý proces je realizován právě s cílem Šumavu otevřít, což je podle předložené odborné dokumentace možné u 13 projektů téměř okamžitě. Další záměr, stezka na Modrý sloup, kvůli které se tento celý proces podstupuje především, má pak zcela určitě legálně nakročeno k otevření právě díky vypracované a předložené dokumentaci," uzavřel Hubený.

David Kojan