Registraci i informace o podmínkách najdou zájemci pod záložkou Návštěvníci → Nabídka pro návštěvníky → Vodácké trasy – splouvání → Vltava. „V loňském roce splulo celkem 2 119 lodí za 163 dnů, zákaz splouvání byl 47 dnů,“ uvedl mluvčí NPŠ Jan Dvořák. V úseku Lenora – Soumarský most není registrace nutná, splouvat nelze při poklesu hladiny na Soumarském mostě pod 45 cm.

Webovou registraci pro letošní výpravy do jinak zakázaných oblastí Šumavy Průvodci divočinou 2018 spustí NPŠ podle Dvořáka ve druhé polovině května.