„Rámcové smlouvy jsou uzavřeny do konce kalendářního roku 2011 a zakázky budou zadávány v tzv. minitendrech po celou dobu trvání mezi těmito dodavateli. Osvědčený pilotní projekt roku 2009 tak pokračuje s vylepšeními, zjištěnými v loňském roce,“ uvedla Jana Zvettlerová z NPŠ.

„Na jedné straně jsem uvítal, že se nám podařilo i ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a vládou ČR celou soutěž dokončit, na straně druhé si přeji, aby nám průběh počasí pomohl na jaře i v létě k co nejmenšímu objemu těžeb kůrovcových stromů,“ řekl Krejčí.

Více než dvě třetiny dodavatelů jsou regionální, tzn. ze Šumavy a jejího okolí. „Variabilita podmínek umožňující sestavování minitendrů na rozličné provozní potřeby vyhoví drobným a středním dodavatelům i dodavatelům velkým. Novinkou a novou výhodou pro minitendry je možnost, že v případě nedostatku kapacit, si zvýšení své dodavatelské kapacity může řešit sám dodavatel - účastník rámcové smlouvy, a to přidáním nového subdodavatele na konkrétní minitendr,“ uvedla Zvettlerová.

Dodala, že další výhodou je speciální podmínka „porost plus“, která umožňuje pokračování v porostu v případě provozní potřeby tomu dodavateli, který již v lesním porostu provozní činnost zajišťuje a jehož plnění je dosud bez vad.